L'entrevista

Edició original "Le Monde" en francès
Traducció al català de l'entrevista