dimecres, 23 de juliol de 2014

Commémoration du 50e anniversaire des déclarations de Abbé Aureli M. Escarré a Le Monde, le 14-11-1963

Commemoració del 50è aniversari de les declaracions de l’Abat Escarré a Le Monde, el 14-11-1963


PRESSE ET DICTATURE : l’Abbé Escarré dans le journal Le Monde

PREMSA i DICTADURA: L’Abat Escarré a Le Monde

L'exposition sur les déclarations de Abbé Escarré à Le Monde peut être visité pendant le mois d'Août (6 à 26) dans le cloître du monastère de Sant Miquel de Cuxa. L'ouverture aura lieu le 6/8/14 et l’inauguration le 17/8/14, de 18 à 19pm. La séance de Cinéma Forum a la salle Lido de Prada le même jour 17/08/14 à 23 pm. Ces actes son encadrés dans les activités de La universitat Catalana d’Estiu (UCE).

L’exposició sobre les declaracions de l’abat Escarré a Le Monde es pot visitar durant el mes d’agost (6 al 26) al claustre del Monestir de Sant Miquel de Cuixà. L’obertura de l’exposició es farà el 6/8/14 i la inauguració el 17/8/14 a de 18 a 19pm. Al mateix dia hi haurà una sessió de cine Fòrum, al Cinema Lido de Prada de Conflent, a les 11pm. Aquests actes estan emmarcats en les activitats de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE).

Després de poder-se veure a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, a Lleida, l’exposició que commemora el 50è aniversari de l’abat Escarré a Le Monde arribarà al Monestir de Sant Miquel de Cuixà. En aquesta ocasió només s’exposaran els 9 plafons que composen l’exposició.

El contingut dels plafons és el següent en català i en francès:

CATALÀ:

PLAFÓ 1.- PREMSA i DICTADURA:L’ABAT ESCARRÉ a LE MONDE
Conté les dades biogràfiques de l’abat Aureli M. Escarré que va néixer el 15 d’abril del 1908 a l’Arboç (Penedès) i va morir a Barcelona el 21 d’octubre del 1968. Estan acompanyades de les dades més significatives del context català d’aquella època: Nova Cançó, Òmnium Cultural, Edicions 62, Se’n va anar interpretada per Raimon, manifestació de capellans a la via Laietana etc.

PLAFÓ 2.- FORÇA i CONTUNDÈNCIA de les DECLARACIONS
Conté les declaracions, traduïdes al català, que l’abat Escarré va fer al rotatiu francès LE MONDE el 14-11-1963. La traducció al francès està al revers d’aquest full perquè la puguin llegir en aquesta llengua.

PLAFÓ 3.- EL PERIODISTA JOSÉ ANTONIO NOVAIS
Conté les dades biogràfiques del periodista autor de l’entrevista que era el corresponsal de LE MONDE a Madrid. També un article de l’exdirectora del rotatiu francès, Natalie Nougayrède sobre la personalitat del periodista i els valors del diari.

PLAFÓ 4.- LA REPERCUSSIÓ EN ELS MITJANS
Conté la reacció dels principals diaris francesos, italians, alemanys, anglesos i nord-americans que és fan ressò de la primera crítica d’una autoritat de l’Església catòlica al règim franquista.

PLAFÓ 5.- REACCIONS EN EL MÓN INTEL·LECTUAL I ECLESIÀSTIC
Conté la reacció d’un grup d’intel·lectuals catalans encapçalats per Salvador Espriu a favor de l’abat Escarré i la reacció contrària a les declaracions de l’abat Pérez de Urbel, de la comunitat benedictina del Valle de los Caídos, servidor de la política franquista.

PLAFÓ 6.- FORÇAT EXILI i ENTERRAMENT MULTITUDINARI
Conté l’explicació que l’Abat es va veure obligat a abandonar Montserrat restant a Vilbodone, a prop de Milà on va seguir amb la seva actitud de crítica al règim i de contactes amb l’oposició política. No se li va permetre retornar a Catalunya fins el 1968 poc abans de morir el 21 d’octubre d’aquell any. L’enterrament va ser una mostra d’adhesió i manifestació popular que la dictadura no va poder evitar.

PLAFÓ 7.- EL SEGUIMENT POLICIAL de l’ABAT DESPRÉS DE LES DECLARACIONS
Conté reproducció de documents que expliquen que el monestir de Montserrat i especialment l’Abat van ser objecte de seguiment constant per part dels Serveis d’Informació de la policia i l’exèrcit franquista. Es va estrènyer des del distanciament de l’abat Escarré del règim el 1958 i especialment des de les declaracions al diari LE MONDE. El control abastava totes les accions de suport a l’Abat fins i tot censurar el sermó radiat de la Missa del gall de 1963.

PLAFÓ 8.- CREMA DEL CASAL DE MONTSERRAT
Explica que la reacció del règim franquista a les declaracions de l’Abat va ser l’incendi per part d’un suposat grup d’incontrolats feixistes, del casal de Montserrat on s’acollien agrupaments d’escoltes sota la protecció de l’Abat Escarré. Era una revenja i un intent de la Falange d’intentar atacar l’escoltisme català que prenia el monopoli que tenia com a única organització juvenil de la dictadura.

PLAFÓ 9.- “LA MANIFESTACIÓ DEL SILENCI”
Els atacs del règim a l’Abat Escarré provocaren moltes mostres d’adhesió popular de grups d’oposició al règim franquista. Una d’elles fou la convocatòria d’una manifestació del silenci a Montserrat el dia 1 de maig de 1964, en homenatge a les víctimes dels “25 anys de pau” als quals es referia la propaganda del règim, que en les seves declaracions l’Abat havia els havia titllat de “25 anys de victòria”.

FRANCÈS:

Panneau 1 – PRESSE ET DICTATURE
L’Abbé Escarré dans le journal « Le Monde » Présente les données biographiques du Père Abbé Aureli M. Escarré, né le 15 avril 1908 à l’Arboç (Penedès) et mort à Barcelona le 21 octobre 1968. Elles sont accompagnées des dates les plus significatives du contexte catalan de cette époque : Nova Cançó, Òmnium Cultural, Edicions 62, Se’n va anar interprétée par Raimon, manifestation du clergé sur la via Laietana, Barcelona etc…

Panneau 2 – Force et répercussion des déclarations
Présente les déclarations traduites en catalan faites par l’Abbé Escarré au quotidien « Le Monde » le 14-11-1963. La traduction en français se trouve au dos de la feuille, pour ceux qui pratiquent cette langue.

Panneau 3 – Le journaliste José Antonio Novais
Présente les dates biographiques du journaliste auteur de l’article et qui était correspondant du « Monde » à Madrid. Aussi il y à un article de l’ex-directrice du quotidien français, Natalie Nougayrède sur la personnalité du journaliste et les valeurs essentielles du journal français.

Panneau 4 – Les répercussions dans les médias
Présente la réaction des principaux journaux français, italiens allemands et nord-américains qui firent écho de la première critique de la part de l’Eglise catholique au régime franquiste.

Panneau 5 – Réaction dans le monde intellectuel et religieux
Présente la réaction d’un groupe d’intellectuels et religieux avec à leur tête Salvador Espriu en faveur de l’Abbé Escarré et la réaction opposée à ces déclarations de l’Abbé Pérez de Urbel, de la communauté bénédictine de « El Valle de los Caidos », au service de la politique franquiste.

Panneau 6 – Exil forcé et enterrement
Présente l’explication des raisons de l’abandon de Montserrat par l’abbé Escarré, contraint de vivre à Viboldone prés de Milan où il a poursuivi son attitude de critique du régime et de contacts avec les milieux d’opposition politique. On lui permit de revenir en Catalogne qu’en 1968 peu de temps avant de mourir le 21 octobre. Son enterrement fut une véritable démonstration de totale adhésion à ses idées et une manifestation populaire que la dictature n’a pu empêcher.

Panneau 7 – Les poursuite policière contre l’abbé après les déclarations
Présente les documents qui prouvent que le monastère de Montserrat et principalement le Père Abbé ont été l’objet de surveillance constante des services d’information de la police et de l’armée franquiste. Cet état de fait s’est intensifié en 1958 au moment où l’Abbé Escarré a pris ses distances avec le régime, spécialement à partir des déclarations au journal « Le Monde », le 14-11-1963. Toutes les actions de soutien au Père Abbé étaient contrôlées jusqu’au sermon de « la Missa del gall » (Messe de la nuit de Noël) de 1963 qui fut censuré.

Panneau 8 – Incendie du Casal de Montserrat
La réponse du régime franquiste aux déclarations du Père Abbé, fut l’incendie du Casal de Montserrat provoqué par un groupe fasciste incontrôlé. Dans ce Casal étaient accueillis des rassemblements de scouts sous la protection de l’Abbé Escarré. C’était une vengeance et une tentative pour la Phalange (Falange Española de las J.O.N.S) d’essayer d’attaquer le scoutisme catalan qui prenait le monopole des mouvements de jeunesse pendant la dictature. Panneau 9 – La manifestation du silence

Toutes ses attaques du régime contre l’Abbé Escarré provoquèrent des nombreuses réactions de soutien populaire venant de groupes opposés au franquisme. L’une d’elles fut la convocation d’une « manifestation du silence » à Montserrat le 1 mai 1964, en hommage aux victimes des « 25 ans de paix » auxquels faisait référence la propagande du régime et que le Père Abbé avait taxé de « 25 ans de victoire ».

Al vespre del 17/8/14, a les 23h, hi haurà una sessió de Cine Fòrum, al cinema LIDO, de Prada de Conflent. És projectaran dos documentals “Ciutadà Escarré”, dirigit per Jordi Marcos i produït per Joan-Sebastià Martí i “Abat Escarré:50 anys de memòria. El ressò de les declaracions a Le Monde”, produït per l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya (APEC). Dans la soirée du 17/08/14, à 23 h, il y aura une séance de Cinéma Forum, à la Salle LIDO de Prades. On va projeter deux documentaires "Citizen Escarré", dirigé par Jordi Marcos et produit par Joan-Sebastià Martí, et "l'abbé Escarré: 50 années de memoire. L’écho des déclarations à Le Monde", produit par l'Association des Journalistes européens de la Catalogne (APEC).

El Monestir de Sant Miquel de Cuixà està ubicat a la Route de Taurinya, 66500 Codelet. Telèfon: 33.4. 68961536

Fotografies de Maria Salicrú

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada